Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę usług przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w 7 miastach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę usług przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w 7 miastach...

Warunki ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne o wartości przekraczającej kwotę 750000 euro (EUR)

Warunki ogłoszenia zamówienia na usługi społeczne o wartości przekraczającej kwotę 750000 euro (EUR) na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia -YEI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób...

Korekta zawiadomienia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych - dotyczy części 1 i 2 postepowania

Korekta zawiadomienia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych - dotyczy części 1 i 2 postepowania.

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na dostawę tonerów

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na dostawę tonerów na potrzeby Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych...

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych Kursy organizowane są zgodnie ze standardami funkcjonowania Ośrodków Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowych Centrów Kariery w ramach utrzymania rezultatów...

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych „Operator wózka jezdniowego”

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń zawodowych „Operator wózka jezdniowego” dla 70 osób (7 dziesięcioosobowych grup) w wieku 18-24 lat, w pięciu miastach województwa Warmińsko-Mazurskiego....

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę społeczną na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla uczestników projektu, biernych zawodowo (w tym osób z niepełnoprawnościami), nieuczących się i nieszkolących zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lata, w 9 miastach na...